Ny VD för IFU Arena AB

Tomas Grönberg utsedd till VD för IFU Arena AB i Uppsala

Styrelsen i IFU Arena AB har tagit beslut om att tillsätta Tomas Grönberg som VD för IFU Arena. Tomas har breda erfarenheter från idrott, näringsliv, besöksnäring och kultur och har tidigare arbetat bland annat som VD på GävleTidningar, marknadschef på Uppsala Konsert & Kongress och ansvarat för uppbyggnaden av framgångsrika besöksmålet Wij Trädgårdar. Grönberg har också varit en framstående idrottsledare med styrelseuppdrag och ordförandeskap i elitföreningarna Ockelbo Basket och Uppsala Basket.

HALLFÖRDELNING

Under Filarkiv hittar ni Hallfördelningen för kommande säsong.
Ett helt omöjligt arbete att tillfredsställa alla.
Ni kan förening gentemot förening diskutera eventuella byten av tider och planer för att det skall fungera bättre.

Tar man hänsyn till divisionstillhörighet på ett flertal pass så får t.o.m. H3-lag kliva åt sidan och ta en mindre plan.

Bästa föreningar...försök att lösa vissa problemställningar er föreningar emellan.

Trevlig sommar.

/Allianshallen

Cafeteriaschema 2015-2016

Kommande säsongs cafeteriaschema ligger nu under Filarkiv.
Detta är det sista i nuvarande Allianshall.
Trevlig sommar önskar Allianshallen

Hösten startar

Måndagen den 3 augusti öppnar hallen för de fasta träningstiderna för er föreningar.
Trevlig sommar önskar Allianshallen

TIDFÖRDELNINGSMÖTE

Tisdagen den 19 maj genomför vi det sista tidfördelningsmötet i ALLIANSHALLEN.
Mötet startar 18.00..OBLIGATORISK NÄRVARO.
Ingen närvaro = INGA TIDER KOMMANDE SÄSONG
/Allianshallen

STRÖTIDER Maj - Juni

Schema för Maj och Juni ligger nu under Filarkiv.
Maila på bosse@allianshallen.com om Ni är intresserade av några tider.
Strötider 80:- per timme.
/Allianshallen

Sista dagen för fasta tider

Onsdagen den 15 april är sista dagen för fasta tider. Därefter sker ströbokning.
Den 16 och 17 april är det Ungdoms-DM i hallen
Schema för April och maj kommer att finnas tillgängligt snart.

Nya Arenan

V4 kommer stomleverantören att påbörja sitt arbete på bygget, då skall pelare, takstolar och sådant börja monteras. Dessa kommer att vara i limträ .
Fortsättningsvis så kan man följa bygget på facebooksidan IFU Arena.
Gå in där och gör en vänförfrågan
Där kommer bilder på byggets framskridande att fortlöpande läggas ut.
Sedan när fasaden är på plats så kommer interiörbilder läggas ut så att vi alla ser vad som händer "bakom kulisserna"

Projektet, veckans bild

Limträt har börjat resas.
Detta är den vänstra delen av restauranghyllan och läktargradängerna i framkant
2015-01-27

Cafeteriaschemat

Cafeteriaschemat för säsongen 2014-2015 ligger nu uppe under Fliken -helgdrift
/Allianshallen

Sidor

Prenumerera på allianshallen.com RSS