Historia

Allianshallen är en av Sveriges största innebandyarenor. Hallen drivs av Uppsala Innebandyallians, idag bestående av 16 föreningar. I hallen spelas cirka 1600 matcher per år och cirka 3500 träningspass. Utöver detta bedriver i dag 4 skolor sin gymnastik i hallen dagtid.

Uppsala Innebandyallians historia

Uppsala Innebandyallians bildades 30 mars, 1995. Man hade sitt första årsmöte i maj 1995. På det första bildandemötet var 23 föreningar närvarande och på det efterföljande årsmötet var 13 stycken föreningar närvarande varav 12 av dessa var Uppsalaföreningar. Alliansen bildades på inrådan av Staffan Lundqvist, Uppsala Föreningsråd.

Projekt 1 (Fyrislundshallen)

Under våren 1995 arbetades det med ”Projekt Fyrislundshallen”. Detta gällde lokaler i gamla Steninge Keramiks lokaler i området Fyrislund. Detta var ett projekt som skulle innebära 3 fullstora planer. Här gällde det att få Uppsala Kommun att stödja projektet. Svaret dröjde…… Kommunstyrelsen kunde inte komma överens om hur finansieringen skulle gå till. Projektet lades ner.

Projekt 2 (UTK)

Diskussioner har förts med såväl Stud IF och Uppsala Tennisklubb om utbyggnader av både Gottsunda Tennishall som UTK-hallen. Dessa båda ärenden fördes under 1996.

Projekt 3 (Egen anläggning)

Under mitten av 1996 kom tanken på en helt egen anläggning på tal. Kontakter knöts både med Skanska Stockholm och med Skanska (Idrott) Växjö. Här fanns ritningar på en stor anläggning med 4 planer, 16 omklädningsrum, cafeteria och affär. Läktarna skulle ligga utmed långsidorna och väggarna mellan planerna vara upphissningsbara. Tanken var att denna anläggning skulle beläggas på Gränby sportfält där redan fotboll, tennis och ishockey fanns. Priset för kalaset skulle vara cirka 30 milj. kronor enligt byggföretaget. Uppsala Innebandyallians ansökte om ett lån av kommunen med ett kommunalt borgensåtagande. I hallen som skulle ha fullstora planer skulle ett stort antal arrangemang kunna hållas. Låneansökan avslogs av kommunfullmäktige trots ett idogt arbete av Uppsala Innebandyallians. Detta ärende upptog i stort sett hela 1997.

Projekt 4 (Allianshallen)

Under våren 1998 fick Uppsala Innebandyallians ett förslag om att hyra lokalerna där vi idag befinner oss. Detta projekt inleddes med att kommunens dåvarande näringslivschef fick i uppdrag att se vad som skulle kunna göras med delar av dåvarande Almqvist & Wiksells lokaler. Detta företag hade för stunden en ekonomisk tyngre period. Så varför inte lösa innebandyns lokalproblem med ett företags för stora ytor. Förhandlingar fördes under våren 1998 om hyreskostnader, avtalsutformning osv. Det var en mycket hektisk tid under senare delen av 1998, detta för att hinna iordningställa lokalerna till årsskiftet 98/99. Detta lyckades man också med, så från och med januari 1999 så har mesta delen av allt seriespel i Uppsala varit beläget i Allianshallen. I hallen har det under dessa 8 verksamhetsår arrangerats förutom all innebandy såsom elit-turneringar, seriespel, Kalle Anka cup, distriktslags SM, även andra icke innebandyrelaterade arrangemang såsom företagsfester, husdjursutställningar, idrottsmässa, LAN-spel, sovsalar.

Antalet medlemsföreningar har under de senaste åren växlat mellan att vara allt från 17 stycken och upp till 23 stycken. Den äldsta medlemsföreningen blev medlem augusti 1995.

Allianshallen idag är i träningssynpunkt alldeles för liten för att täcka alla medlems-föreningars behov. Dessutom är två av planerna inte fullstora vilket innebär att möjligheten att arrangera tävlingar av SM-karaktär har försvunnit.

Vision 2010

I och med att kommunens 10 åriga avtal med fastighetsägaren löper ut hösten 2008 så började Uppsala Innebandyallians under våren 2006 ta kontakt med kommunen för att inleda ett samarbete för att se om möjligheten för en egen anläggning fanns nu. Alliansen har rönt stora framsteg under det senaste året i sina förhandlingar gentemot kommunen såväl som närings-livet i ärendet. Det är Alliansens förhoppning att under sista delen av detta år (läs 2007) kunna presentera ett slutligt resultat i sitt strävande om en egen innebandyanläggning.

Alliansen återkommer med mer uppgifter om detta så fort något blir klart, idag är allt fortfarande under bearbetning på olika nivåer inom kommunen.

Vi ses på planerna

Uppsala Innebandyallians